Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:42
-00:40:12
+00:40:44
8134 2667
331 / 348
-00:25:42
+00:33:21
01:14:51
-00:31:54
+00:45:22
11432 3870
575 / 592
-00:09:55
+00:37:43
01:12:13
-00:34:21
+00:42:36
7907 1856
312 / 336
-00:26:36
+00:35:47
01:14:38
-00:34:07
+00:45:52
6583 1456
276 / 293
-00:27:24
+00:35:43
01:15:44
-00:32:31
+00:45:51
6139 1358
239 / 268
-00:26:09
+00:39:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii