Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:34
-00:43:20
+00:37:36
7631 2369
66 / 76
-00:16:24
+00:25:12
01:07:02
-00:39:43
+00:37:33
10059 2996
96 / 111
-00:12:26
+00:29:00
01:07:34
-00:39:00
+00:37:57
7284 1518
87 / 107
-00:26:59
+00:28:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii