Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:14
-00:34:31
+00:42:45
11145 3680
232 / 253
-00:13:25
+00:35:27
01:10:18
-00:25:31
+00:40:22
9177 2393
210 / 228
-00:09:51
+00:33:06
01:09:31
-00:37:03
+00:39:54
7602 1688
207 / 221
-00:18:02
+00:33:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii