Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:55:45
-00:51:00
+00:26:16
5253 4507
185 / 392
-00:29:24
+00:17:40
00:52:20
-00:43:29
+00:22:24
3357 3105
119 / 339
-00:38:13
+00:12:38
00:53:49
-00:52:45
+00:24:12
3171 2933
123 / 309
-00:38:00
+00:18:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii