Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:15
-00:34:34
+00:31:19
7185 5826
375 / 498
-00:28:03
+00:28:02
01:00:14
-00:46:20
+00:30:37
5488 4730
231 / 360
-00:28:59
+00:26:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii