Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:35
-00:40:10
+00:39:49
6063 4881
253 / 293
-00:33:27
+00:29:40
01:19:58
-00:28:17
+00:50:05
6360 4877
253 / 268
-00:21:55
+00:43:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii