Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:05
-00:37:57
+00:41:23
6917 2411
K30 : 1110
311 / 337
-00:28:28
+00:34:12
01:15:15
-00:29:07
+00:43:54
7565 2630
K30 : 1224
352 / 368
-00:18:54
+00:36:10
01:05:34
-00:38:36
+00:35:14
6716 1874
K30 : 914
322 / 404
-00:25:52
+00:26:54
01:03:11
-00:32:38
+00:33:15
7814 1637
345 / 436
-00:30:41
+00:29:25
01:17:18
-00:29:16
+00:47:41
8244 2042
340 / 350
-00:10:52
+00:39:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii