Artur Koper

PKO BANK POLSKI / PKO BANK POLSKI
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:59:03
-00:50:51
+00:30:05
5606 4362 22 28
225 / 358
-00:32:59
+00:24:53
00:58:22
-00:48:23
+00:28:53
6629 5372 11 11
279 / 490
-00:42:34
+00:28:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii