Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:38
-00:42:24
+00:36:56
6409 2067
K40 : 473
108 / 129
-00:34:16
+00:28:30
01:11:39
-00:32:43
+00:40:18
7152 2357
K40 : 471
114 / 134
-00:21:21
+00:34:11
00:31:40
-00:17:04
+00:15:13
1021 1021
16 / 33
-00:06:04
+00:06:56
00:30:52
-00:29:25
+00:14:15
815 815
12 / 28
-00:07:47
+00:05:04
00:33:01
-00:16:17
+00:15:29
940 940
12 / 21
-00:05:55
+00:07:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii