Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:30:48
-06:18:55
+00:57:07
305 241
M40 : 97
14 / 15
-00:33:37
+00:37:38
01:02:15
-00:44:30
+00:32:46
8476 6368
286 / 392
-00:22:54
+00:24:10
00:58:10
-00:48:24
+00:28:33
4722 4193
178 / 309
-00:33:39
+00:22:39
00:40:50
-01:07:55
+00:12:04
6756 5206
281 / 288
-00:49:02
+00:05:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii