Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:10:36
-00:36:09
+00:41:07
10882 7373
365 / 392
-00:14:33
+00:32:31
01:14:34
-00:32:00
+00:44:57
8087 6125
294 / 309
-00:17:15
+00:39:03
01:10:07
-00:38:38
+00:41:21
6233 4967
263 / 288
-00:19:45
+00:35:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii