sandra karolczak

Afterrunners
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:52:56
-00:51:14
+00:22:36
2575 273
K20 : 88
1
128 / 403
-00:37:54
+00:21:29
00:54:55
-00:54:59
+00:25:57
3976 611 4
171 / 394
-00:35:44
+00:17:20
01:03:23
-00:32:26
+00:33:27
7866 1663 1
325 / 395
-00:22:38
+00:32:00
01:00:17
-00:48:28
+00:31:31
4479 536 2
135 / 201
-00:35:31
+00:22:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii