Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:10:43
-00:39:11
+00:41:45
8255 5515
335 / 348
-00:24:41
+00:34:22
00:59:05
-00:47:40
+00:29:36
7008 5597
362 / 592
-00:25:41
+00:21:57
01:03:08
-00:43:26
+00:33:31
6281 5223
233 / 336
-00:35:41
+00:26:42
01:11:57
-00:36:48
+00:43:11
6401 5044
271 / 293
-00:30:05
+00:33:02
01:03:06
-00:45:09
+00:33:13
4551 3871
173 / 268
-00:38:47
+00:26:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii