Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:08
-00:39:37
+00:37:39
10097 3023
285 / 325
-00:21:09
+00:29:21
01:04:02
-00:31:47
+00:34:06
8014 1740
211 / 254
-00:20:37
+00:25:36
01:02:02
-00:46:43
+00:33:16
4883 677
145 / 194
-00:26:44
+00:21:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii