Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:27
-00:36:18
+00:40:58
10855 3492
103 / 111
-00:09:01
+00:32:25
01:05:49
-00:30:00
+00:35:53
8464 1972
87 / 100
-00:15:41
+00:28:34
01:06:40
-00:39:54
+00:37:03
7112 1444
84 / 107
-00:27:53
+00:27:55
01:10:16
-00:38:29
+00:41:30
6254 1281
79 / 93
-00:23:34
+00:31:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii