Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:43
-00:34:02
+00:43:14
11216 3729
570 / 599
-00:15:35
+00:39:04
01:08:24
-00:38:10
+00:38:47
7434 1605
313 / 360
-00:20:49
+00:34:46
01:05:05
-00:43:40
+00:36:19
5495 933
201 / 251
-00:39:17
+00:34:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii