Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:41
-00:29:08
+00:36:45
8644 6573
75 / 94
-00:29:08
+00:29:38
01:06:26
-00:40:08
+00:36:49
7069 5644
76 / 97
-00:27:12
+00:30:59
00:57:17
-00:51:28
+00:28:31
3655 3324
49 / 97
-00:36:23
+00:21:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii