Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:09
-00:41:53
+00:37:27
6507 2132
K50 : 73
60 / 72
-00:14:43
+00:27:35
01:10:55
-00:33:27
+00:39:34
7040 2302
K50 : 66
48 / 57
-00:15:29
+00:30:33
01:12:36
-00:33:58
+00:42:59
7946 1882
87 / 98
-00:18:41
+00:32:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii