Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:49
-00:29:00
+00:36:53
8672 6584
90 / 106
-00:14:50
+00:27:41
01:03:38
-00:42:56
+00:34:01
6411 5292
66 / 98
-00:27:39
+00:23:36
01:01:52
-00:46:53
+00:33:06
4852 4187
53 / 91
-00:34:56
+00:20:52
01:04:10
-00:44:05
+00:34:17
4749 3999
63 / 86
-00:28:59
+00:24:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii