Maciej Piasko

GRUPA BIEGOWA UM W-wa / Grupa Biegowa UM W-wa, Urząd m.st. Warszawy
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:06:22
-00:30:02
+00:34:51
3138 2222
M40 : 419
2 14
105 / 132
-00:16:59
+00:34:51
01:05:54
-00:28:04
+00:32:20
1989 1398
M40 : 545
1 13
76 / 91
-00:06:21
+00:23:48
01:01:31
-00:41:48
+00:31:50
4487 3224
M30 : 1240
1 15
198 / 250
-00:21:00
+00:31:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii