Maciej Piasko

GRUPA BIEGOWA UM W-wa / Grupa Biegowa UM W-wa, Urząd m.st. Warszawy
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:01:31
-00:41:48
+00:31:50
4487 3224
M30 : 1240
1 15
198 / 250
-00:21:00
+00:31:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii