Jarosław Florczak

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w firmie Rocznik
00:49:52
-00:53:27
+00:20:11
1431 1264
M30 : 522
1
60 / 255
-00:42:38
+00:14:38
00:55:25
-00:44:23
+00:24:31
2862 2373
M30 : 949
4
128 / 284
-00:37:56
+00:21:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii