Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:51
-00:34:03
+00:46:53
8641 3002
95 / 99
-00:07:01
+00:46:51
01:08:35
-00:38:10
+00:39:06
10458 3242
78 / 94
-00:14:35
+00:27:07
01:15:47
-00:32:28
+00:45:54
6144 1363
107 / 123
-00:17:04
+00:31:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii