Jacek Adamiok

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:05:13
-00:34:35
+00:34:19
5296 3727
M40 : 1130
629 624
105 / 130
-00:21:05
+00:29:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii