Jacek Adamiok

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:04:38
-00:37:01
+00:34:26
3479 2549
M50 : 229
366 193
47 / 59
-00:17:07
+00:26:21
01:05:55
-00:30:29
+00:34:24
3098 2208
M50 : 175
430 211
45 / 56
-00:15:43
+00:29:02
01:11:27
-19:58:46
+00:33:51
468 284
M50 : 23
344 173
10 / 15
-00:38:55
+00:28:17
01:04:24
-56:40:41
+00:25:15
396 270
M50 : 15
286 176
5 / 7
-00:07:14
+00:22:17
01:00:02
-00:43:17
+00:30:21
4194 3087
M40 : 1033
582 340
92 / 118
-00:23:51
+00:21:18
01:05:13
-00:34:35
+00:34:19
5296 3727
M40 : 1130
638 593
105 / 130
-00:21:05
+00:29:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii