Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:28
-00:32:30
+00:27:54
1641 1218
M50 : 128
34 / 53
-00:21:15
+00:24:46
00:55:27
-00:47:52
+00:25:46
2876 2316
M40 : 787
61 / 136
-00:22:29
+00:18:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii