Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:13:19
-00:26:29
+00:42:25
6229 4094
M16 : 112
44 / 49
-00:09:22
+00:32:31
00:55:01
-00:55:01
+00:24:19
3279 2712
M20 : 531
24 / 66
-00:38:48
+00:15:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii