Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:19
-00:36:00
+00:37:38
5397 1775
K50 : 98
43 / 49
-00:12:27
+00:24:52
01:06:47
-00:33:01
+00:35:53
5559 1726
K50 : 83
53 / 68
-00:23:32
+00:24:35
01:16:21
-00:33:41
+00:45:39
7159 2587
K50 : 100
67 / 72
-00:06:31
+00:35:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii