Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:30:14
-00:11:25
+01:00:02
4533 1564
K55 : 36
24 / 24
+00:44:13
01:11:02
-00:32:17
+00:41:21
5738 1996
K50 : 116
47 / 49
-00:08:44
+00:28:35
01:14:36
-00:25:12
+00:43:42
6315 2185
K50 : 111
60 / 68
-00:15:43
+00:32:24
01:16:47
-00:33:15
+00:46:05
7184 2601
K50 : 101
68 / 72
-00:06:05
+00:36:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii