Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:17
-00:36:31
+00:32:23
4923 1367
K30 : 610
154 / 224
-00:26:43
+00:27:28
00:58:05
-00:51:57
+00:27:23
4310 981
K30 : 464
138 / 247
-00:30:23
+00:20:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii