Biegnij Warszawo
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:58:28
-00:51:34
+00:27:46
4421 1024
K30 : 479
1
205 / 326
-00:29:48
+00:24:30
01:12:42
-00:19:17
+00:40:45
5832 2037
K35 : 422
2
281 / 299
-00:08:53
+00:39:10
01:16:48
-00:27:22
+00:46:28
8310 2847
K30 : 1354
2
399 / 413
-00:10:23
+00:42:39
01:11:59
-00:37:55
+00:43:01
8381 2823 2
397 / 414
-00:12:30
+00:37:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii