Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:50
-00:34:58
+00:33:56
5241 1543
K30 : 684
172 / 224
-00:25:10
+00:29:01
01:11:43
-00:38:19
+00:41:01
6896 2396
K30 : 1103
224 / 247
-00:16:45
+00:34:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii