Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:50
-00:34:58
+00:33:56
5240 1542
K50 : 68
47 / 68
-00:25:29
+00:22:38
01:11:43
-00:38:19
+00:41:01
6897 2397
K50 : 92
64 / 72
-00:11:09
+00:31:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii