Olga Skorek

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:05:06
-00:34:42
+00:34:12
5271 1554
K30 : 688
621 616
238 / 303
-00:18:02
+00:28:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii