Olga Skorek

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:01:07
-00:40:32
+00:30:55
2993 707
K40 : 160
319 165
126 / 189
-00:25:08
+00:24:56
01:16:17
-00:20:07
+00:44:46
3714 1262
K35 : 231
554 275
157 / 164
-00:07:42
+00:39:29
01:15:55
-19:54:18
+00:38:19
539 229
K30 : 112
399 192
23 / 36
-03:40:03
+00:23:49
01:23:53
-56:21:12
+00:44:44
700 314
K30 : 146
499 285
36 / 40
-00:03:47
+00:34:11
01:09:01
-00:34:18
+00:39:20
5574 1882
K30 : 759
892 496
241 / 277
-00:34:18
+00:39:03
01:05:06
-00:34:42
+00:34:12
5271 1554
K30 : 688
631 586
238 / 303
-00:18:02
+00:28:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii