Olga Skorek

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:23:53
-56:21:12
+00:44:44
700 314
K30 : 146
373 290
36 / 40
-00:03:47
+00:34:11
01:09:01
-00:34:18
+00:39:20
5574 1882
K30 : 759
906 521
241 / 277
-00:34:18
+00:39:03
01:05:06
-00:34:42
+00:34:12
5271 1554
K30 : 688
640 614
238 / 303
-00:18:02
+00:28:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii