Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:37
-00:38:11
+00:30:43
4584 1197
K50 : 49
44 / 67
-00:21:09
+00:24:08
01:01:47
-00:48:15
+00:31:05
5322 1456
K40 : 325
61 / 83
-00:17:15
+00:21:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii