Maciej Downar

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:01:51
-00:34:33
+00:30:20
2652 1991
M50 : 158
339 170
27 / 43
-00:22:58
+00:21:30
01:02:25
-00:40:54
+00:32:44
4668 3299
M50 : 243
683 389
58 / 84
-00:20:33
+00:19:59
01:02:39
-00:37:09
+00:31:45
4797 3499
M40 : 1068
541 502
67 / 90
-00:20:08
+00:24:57
01:03:09
-00:46:53
+00:32:27
5618 4003
M40 : 1160
399 331
66 / 97
-00:24:21
+00:22:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii