Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:55
-00:32:44
+00:38:43
3905 1176
K45 : 172
119 / 140
-00:32:44
+00:30:26
01:16:11
-00:20:13
+00:44:40
3709 1259
K45 : 190
117 / 122
-00:11:36
+00:38:58
01:15:55
-00:34:07
+00:45:13
7138 2571
K40 : 606
243 / 250
-00:34:02
+00:39:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii