Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:41
-00:35:38
+00:38:00
5445 3642
M60 : 82
22 / 24
-00:09:35
+00:27:45
01:21:56
-00:17:52
+00:51:02
6612 4231
M60 : 99
24 / 24
+00:36:46
01:02:51
-00:47:11
+00:32:09
5544 3963
M50 : 275
21 / 26
-00:22:56
+00:18:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii