Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:35:09
-00:06:30
+01:04:57
4542 1569
K50 : 90
92 / 92
+00:53:35
01:26:21
-00:23:41
+00:55:39
7397 2756
K40 : 657
218 / 220
-00:01:20
+00:51:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii