Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:12
-00:41:27
+00:30:00
2864 2213
M50 : 182
41 / 62
-00:17:11
+00:16:25
01:00:17
-00:39:31
+00:29:23
4269 3225
M40 : 996
78 / 132
-00:38:13
+00:24:30
01:01:48
-00:48:14
+00:31:06
5323 3867
M40 : 1123
117 / 167
-00:27:36
+00:25:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii