Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:36
-00:37:46
+00:35:15
6294 4422
M40 : 1183
62 / 79
-00:32:21
+00:28:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii