Anna Kupidura

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:13:39
-00:30:43
+00:42:18
7407 2522
K40 : 508
316 305
295 / 310
-00:11:05
+00:36:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii