Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:20:38
-00:29:24
+00:49:56
7312 2693
K30 : 1239
325 / 329
-00:11:03
+00:44:34
01:18:40
-00:25:42
+00:47:19
7807 2798
K30 : 1296
333 / 346
-00:14:14
+00:46:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii