Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:25
-00:34:37
+00:44:43
7108 2551
K30 : 1182
310 / 329
-00:16:16
+00:39:21
01:17:36
-00:26:46
+00:46:15
7740 2756
K30 : 1276
329 / 346
-00:15:18
+00:45:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii