Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:46
-00:47:16
+00:32:04
5528 1573
K40 : 354
161 / 220
-00:24:55
+00:27:44
01:12:07
-00:32:15
+00:40:46
7220 2406
K40 : 483
217 / 232
-00:11:28
+00:36:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii