Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:41
-00:34:41
+00:38:20
6847 4669
M40 : 1262
207 / 232
-00:13:54
+00:33:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii