Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:45
-00:42:30
+00:35:52
5010 4171
208 / 260
-00:31:41
+00:30:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii