Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:12
-00:32:37
+00:33:16
7820 1641
277 / 333
-00:20:34
+00:30:27
01:04:05
-00:42:29
+00:34:28
6531 1170
200 / 247
-00:19:52
+00:30:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii