Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:09:07
-00:35:15
+00:37:46
6737 2115
K40 : 424
1
165 / 189
-00:18:30
+00:32:21
01:00:40
-00:31:19
+00:28:43
4150 1078
K45 : 47
1
75 / 113
-00:18:28
+00:22:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii